...

Over

Ik ben Saskia, 27 jaar. Ik heb gestudeerd in Nijmegen, en heb een tijd in Parijs gewoond.

Nadat je onder narcose bent gebracht wordt een beademingsbuis ingebracht, hier merk je dus helemaal niets van. Dit geldt ook voor alle andere slangetjes die dan worden ingebracht.
Tijdens een openhartoperatie wordt het hart tijdelijk stilgezet. De functie van het hart en de longen worden dan overgenomen door de hart-longmachine. De bediening van de hart-longmachine wordt verricht door perfusionisten. De twee belangrijkste functies van de machine zijn het rondpompen van het bloed door het lichaam en het toevoegen van zuurstof aan het bloed en het afvoeren van koolzuur uit het bloed. Ook wordt het bloed gefilterd om embolie (afsluiting van het bloedvat) door kleine luchtbelletjes of plasticdeeltjes te voorkomen. De machine bevat ook een reservoir om bloed dat tijdelijk niet nodig is op te vangen en later weer toe te kunnen voegen. Voor de longfunctie moeten zuurstof en koolzuur kunnen worden uitgewisseld met het bloed. Dit kan gebeuren door direct contact van het bloed met gas, maar deze methode wordt niet vaak meer toegepast. Meestal gebruikt men een membraan dat wel gas maar geen vloeistof doorlaat.
Om te voorkomen dat het bloed stolt in de hart-longmachine, wordt een antistollingsmiddel toegediend.