...

Over

Ik ben Saskia, 27 jaar. Ik heb gestudeerd in Nijmegen, en heb een tijd in Parijs gewoond.

Teruglekkage van de aortaklep is vaak het gevolg van eerdere ingrepen die aan de aortaklep verricht zijn. In zeldzame gevallen is aortakleplekkage een op zichzelf staande aangeboren hartafwijking. De medische term voor lekkage is insufficiëntie. Bij een aortaklepinsufficiëntie wordt de linkerkamer extra belast met een zeker volume bloed dat wanneer de hartspier zich volzuigt met bloed (diastole) langs de aortaklep lekt en vervolgens weer wanneer het hart samentrekt (systole) voorwaarts wordt gepompt. Het is dus een volume dat doelloos langs de klep heen en weer pendelt. Deze extra volumebelasting leidt ertoe dat de linkerkamer geleidelijk gaat uitzetten. De kamerwanden rekken langzaam maar zeker op, maar worden niet noodzakelijk -zoals bij aortaklepstenose- dikker en krachtiger. Zo kan er een bloedstroom in de verkeerde richting ontstaan: het stroomt over de klep terug naar de plaats waar het vandaan komt. Het hart moet harder werken om het teruggestroomde bloed weer weg te pompen. Dit proces, dat dilatatie van de kamer wordt genoemd, is op termijn zeer onvoordelig voor de hartwerking en draagt bij tot het ontstaan van hartfalen. Aorta-insufficiëntie
Chirurgische ingrepen om aorta-insufficiëntie te verhelpen komen overeen met die van aortaklepstenose.