...

Over

Ik ben Saskia, 27 jaar. Ik heb gestudeerd in Nijmegen, en heb een tijd in Parijs gewoond.

Congenitale (aangeboren) aortaklepstenose

Bij de afwijking aangeboren aortaklepstenose is de klep afwijkend aangelegd. Meestel is er sprake van een zogenaamde tweeslippige klep (bicuspide klep), deze bestaat dan niet uit drie maar uit twee klepbladen. Zo’n tweeslippige klep kan in twee varianten voorkomen:

  • Er is een normaal klepbad en de twee andere zijn met elkaar vergroeid;
  • Er zijn twee normale klepbaden en een is zeer klein en onderontwikkeld, deze vergroeit vaak met de andere twee klepbladen.

Een dergelijke klep functioneert echter vaak aanvankelijk goed, maar in de loop van het leven treedt vaak vernauwing (stenose) of teruglekkage (insufficiëntie) op. congenitale aortastenose
links: normale aortaklep, rechts tweeslippige aortaklep

Het kan echter ook zo zijn dat alle klepblaadjes met elkaar vergroeid zijn of dat er maar 1 klepblad aanwezig is. Dit type aortaklepstenose is zeldzamer dan de hierboven beschreven tweeslippige kleppen en geeft meestal op erg jonge leeftijd al klachten. De stenotische kleppen zijn meestal in het begin van het leven soepel, maar door de verstoorde bloedstroom langs de klep ontstaat er op den duur een verdikking van de klepbladen en op latere leeftijd ook verkalking. Ook kan de aorta verwijden (dilateren) en vaak treedt er ook verdikking van de spier van de linkerkamer (linkerkamerhypertrofie) op ten gevolge van de verhoogde druk van de linkerkamer. Deze moet immers harder werken om het bloed door de vernauwde klepopening te duwen.