...

Over

Ik ben Saskia, 27 jaar. Ik heb gestudeerd in Nijmegen, en heb een tijd in Parijs gewoond.

Coarctatie van de aorta is een aangeboren hartafwijking waarbij de aorta vernauwd is. Coarctatie van de aorta komt bij 6 tot 8% van alle kinderen met een aangeboren hartafwijking voor. Bovendien komt het twee keer zo vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Ook komt de afwijking vaak voor bij mensen met het erfelijke syndroom van Turner. De vernauwing treedt meestal op in het gebied waar de ductus Botalli samenkomt met de aorta.

Coarctatie van de aorta
Coarctatie van de aorta
Er zijn grofweg twee verschijningsvormen: bij zuigelingen en bij oudere kinderen. De ziekte wordt het vaakst gezien bij zuigelingen van twee tot drie weken oud. Zuigelingen met vernauwing van de aorta vertonen vaak kenmerken van hartfalen, onder meer bleke handen en voeten, slecht drinken, sloomheid en onvoldoende gewichtstoename. Wanneer de aandoening pas later wordt opgemerkt (bij oudere kinderen), dan zijn de verschijnselen afwezig tot gering. De bloeddruk in de armen, hals en hoofd kan verhoogd zijn. De verhoogde bloeddruk (hypertensie) kan hoofdpijn en neusbloedingen veroorzaken. In het gedeelte van de aorta na de vernauwing is de bloeddruk juist lager dan normaal. Dit geldt onder meer voor de slagaders naar de benen. Door de verminderde doorbloeding van de benen kunnen patiënten last hebben van zwakte of kramp in de benen, vooral na lichamelijke inspanning.

Gevolgen voor het hart:

De linkerkamer moet harder werken om het bloed door de vernauwde aorta te persen, hierdoor kan linkerkamer hypertrofie ontstaan;
De bloeddruk is boven de vernauwing hoger, en onder de vernauwing lager. Hierdoor ontstaan de bovengenoemde symptomen als hoofdpijn en bleke voeten.
Het deel van de aorta dat voor de vernauwing ligt krijgt zwakkere wanden door de hoge druk waarmee het geconfronteerd wordt;
Hoog endocarditis-risico;
De kransslagaders kunnen vernauwen door de hoge druk.
Vaak (75% van de gevallen) komt de afwijking samen voor met een afwijking aan de aortaklep.

Behandeling

De bovenbeschreven gevolgen voor het hart kunnen vermeden worden door de vernauwing te behandelen. Er zijn twee mogelijkheden; welke men kiest hangt af van de mate van vernauwing. Één mogelijkheid is om de vernauwing operatief te verwijderen en de uiteinden weer aan elkaar te verbinden. Bij jongvolwassenen is een ballonoprekking met het plaatsen van een stent toepasbaar. Patiënten die succesvol behandeld zijn hebben een normale levensverwachting.
Het kan zijn dat na enkele jaren de vernauwing opnieuw optreedt. Dan zal er weer een ingreep nodig zijn. Wanneer het kind ook aortaklepstenose heeft zal het waarschijnlijk ook hiervoor ooit behandeld moeten worden.